Serviciile secrete ale României – detalii publice despre SIE, SRI, SPP și STS

Servicii secrete

Cele patru organizații ale serviciilor secrete din România sunt SIE, SRI, SPP și STS.

Prezentăm în continuare câteva detalii publice despre fiecare din aceste servicii secrete:

  • SIE – Serviciul de Informații Externe www.sie.ro
  • SRI – Serviciul Român de Informații www.sri.ro
  • SPP – Serviciul de Protecție și Pază – al României www.spp.ro
  • STS – Serviciul de Telecomunicații Speciale www.sts.ro

Serviciul  de  Informaţii  Externe  (SIE)

Conform informațiilor publice publicate pe websiteul SIE aflăm următoarele:

Serviciul  de  Informaţii  Externe  (SIE)  este  instituţia  de  stat  specializată  în  domeniul informaţiilor externe privind siguranţa naţională, apărarea României şi a intereselor sale.

SIE este organizat ca autoritate administrativă autonomă cu personalitate juridică, componentă a sistemului de securitate naţională a României. SIE face parte din Comunitatea Naţională de Informaţii (conform Hotărârii CSAT nr. 146/2005), şi este reprezentat în Comitetul coordonator pentru comunitatea naţională de informaţii de către Directorul instituţiei şi în Consiliul operativ al Comunităţii Naţionale de Informaţii de către adjunctul pentru activitatea operativă. De asemenea, prin specialişti şi experţi este reprezentat în Oficiul pentru Informaţii Integrate din cadrul comunităţii. 

Activitatea Serviciului de Informaţii Externe este organizată şi coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării. Directorul SIE prezintă CSAT, anual sau ori de câte ori se impune, rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de către Serviciu a atribuţiilor care îi revin. Controlul asupra activităţii SIE este exercitat de Parlamentul României, prin Comisia parlamentară specială, cu respectarea secretului asupra mijloacelor şi surselor de informare. Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordanţei activităţii Serviciului de Informaţii Externe cu Constituţia României şi cu politica statului român. În exercitarea atribuţiilor care îi revin, comisia solicită SIE, prin intermediul directorului acestuia, documente, date şi informaţii şi poate audia persoane în legătură cu problemele analizate.

Pe linie financiară, activitatea Serviciului de Informaţii Externe este controlată de Ministerul Finanţelor Publice, care exercită controlul financiar preventiv delegat, şi de Curtea de Conturi, prin controlul ulterior al execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli.”

Serviciul Român de Informații (SRI)

Conform informațiilor publice publicate pe websiteul SRI aflăm următoarele:

“Serviciul Român de Informații este condus de un director cu rang de ministru, numit de Parlament la propunerea Președintelui României.

Directorul este secondat de un prim-adjunct – pentru zona de informații-operațiuni și de trei adjuncți. Prim-adjunctul și adjuncții directorului au rang de secretar de stat și sunt numiți de Președintele României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informații.

Organismul deliberativ al Serviciului Român de Informații este Consiliul Director, compus din directorul Serviciului Român de Informații, prim-adjunctul și adjuncții acestuia, precum și din șefi ai unor unități centrale și teritoriale. Președintele Consiliului Director este directorul Serviciului Român de Informații.

Biroul Executiv al Consiliului Director asigură conducerea operativă a Serviciului Român de Informații și îndeplinirea hotărârilor Consiliului Director. Este alcătuit din directorul Serviciului Român de Informații, prim-adjunctul și adjuncții săi.

Controlul legalităţii implică un mecanism complex. Intern, este realizat prin Direcţia Juridică, iar extern prin Parlament şi organele judiciare.”

Serviciul de Protecție și Pază (SPP)

Conform informațiilor publice publicate pe websiteul SPP aflăm următoarele:

“Potrivit reglementărilor în vigoare, Serviciul de Protecție și Pază este organ de stat cu atribuții în domeniul siguranței naționale, specializat în asigurarea protecției demnitarilor români, a demnitarilor străini pe timpul șederii lor în România, a familiilor acestora, potrivit hotărârilor Consiliului Suprem de Apărare Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe, Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu alte ministere și structuri ale administrației publice centrale și locale, pe timpul derulării lor organizând și coordonând activitatea tuturor forțelor participante din cadrul acestor organisme.

Serviciul de Protecție și Pază este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Președintele României, la propunerea Consiliului Suprem de Apărare a Țării”

Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS)

Conform informațiilor publice publicate pe websiteul STS aflăm următoarele:

“Serviciul de Telecomunicații Speciale are structură militară și face parte din sistemul național de apărare.

STS garantează protecția și confidențialitatea telecomunicațiilor speciale.

Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este controlată de Parlamentul României, prin comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională.

Activitatea Serviciului de Telecomunicații Speciale este organizată și coordonată de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării.”

Pentru o mai bună înțelegere a textului prezentăm și prescurtările structurilor prezentate mai sus:

  • Consiliul Suprem de Apărare Naționale este prescurtat CSAT
  • MInisterul Afacerilor Interne este prescurtat MAI
  • Serviciul Român de Informații este prescurtat SRI
  • Serviciul de Informații Externe este prescurtat SIE
  • Serviciul de Telecomunicații Speciale este prescurtat STS

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *